Biznes

Historyczny kontrakt PKP Intercity i NEWAG na zakup 63 nowych lokomotyw wielosystemowych.

 

Dziś PKP Intercity podpisało umowę z nowosądecką firmą NEWAG na zakup 63 elektrycznych lokomotyw wielosystemowych z opcją zamówienia kolejnych 32 i świadczeniem 5-letniej usługi utrzymania. To pierwsze w historii, zarówno przewoźnika, jak i producenta tak duże zamówienie jednej serii pojazdów. Wartość umowy to blisko 2,3 mld złotych brutto.

W połowie 2021 roku PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na dostawę 63 elektrycznych lokomotyw elektrycznych z opcją na 32 pojazdy wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania. W połowie listopada ubiegłego roku przewoźnik dokonał otwarcia ofert. Jedynym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu była firma NEWAG, a przedstawiona oferta mieściła się w zakładanej przez PKP Intercity kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Po dokonaniu oceny oferty względem przyjętych kryteriów, do których należały m.in. cena jednostkowa dostawy pojazdu czy stawka za świadczenie usług utrzymania, a także dopełnieniu wszystkich wymaganych czynności, nastąpiło podpisanie umowy.

 

„Po raz pierwszy w historii naszej Spółki podpisujemy umowę na zamówienie tak dużej liczby pojazdów trakcyjnych jednej serii. Dzięki temu realizujemy kolejny punkt przyjętej strategii taborowej, która zakłada, że do 2030 roku wszystkie lokomotywy w naszym parku taborowym będą poruszały się z prędkością 160-200 km/h, co pozwoli nam zapewnić szybkie przejazdy po Polsce” – mówi Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity.

 

„Zamówienie tak dużej liczby pojazdów jednej serii pozwoli nam w przyszłości łatwiej je utrzymywać oraz serwisować. Zgodnie z umową, usługę utrzymania producent będzie pełnił przez 5 lat lub do wykonania pierwszej naprawy poziomu 4 włącznie, ponadto w okresie świadczenia usług utrzymania przez producenta w proces ten będą zaangażowani pracownicy PKP Intercity celem zdobycia niezbędnych doświadczeń i umiejętności, które będą wykorzystywane w przyszłości przy wykonywaniu usług utrzymania samodzielnie” – dodaje Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP Intercity.

 

„Po raz pierwszy w Nowym Sączu będziemy realizować tak duże zamówienie. Pierwsze 2 lokomotywy dostarczymy przewoźnikowi w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy, a całe zamówienie musi być zrealizowane w terminie 60 miesięcy od daty podpisania umowy” – mówi Zbigniew Konieczek, prezes zarządu NEWAG S.A.

 

Nowe wielosystemowe lokomotywy będą mogły poruszać się na liniach kolejowych zasilanych prądem o różnym napięciu: 3kV DC, 15kV AC, 25kV AC. Prędkość maksymalna pojazdów ma wynosić nie mniej niż 200 km/h. Producent musi uzyskać dopuszczenie pojazdów do eksploatacji w sześciu krajach, tj. w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Wszystkie lokomotywy będą wyposażone w system ETCS poziomu drugiego.

 

Umowa przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia przez PKP Intercity dodatkowych 32 lokomotyw tej serii. Wówczas wartość zamówienia wzrosłaby do prawie 3,5 mld zł brutto. Czas dostawy dodatkowych pojazdów pozostaje taki sam jak w pierwotnym zamówieniu.

 

Wszystkie lokomotywy na 160-200 km/h

 

PKP Intercity konsekwentnie realizuje strategię, w ramach której do końca 2030 roku park lokomotyw przewoźnika ma się składać tylko z pojazdów osiągających prędkość 160-200 km/h. W ostatnich kilku latach Spółka zamówiła łącznie z prawami opcji 127 elektrycznych jedno- lub wielosystemowych czy dwunapędowych lokomotyw. Dzisiejsza umowa zwiększa tę liczbę do 190. Wartość wszystkich zamówień lokomotyw (włącznie z prawami opcji) wynosi 5,5 mld zł brutto. Natomiast wartość wszystkich zakontraktowanych inwestycji PKP Intercity wynosi obecnie niemal 11 mld zł brutto.

 

Dostarczonych PKP Intercity zostało już 30 lokomotyw serii EU160 Griffin wyprodukowanych przez NEWAG, gdzie spółka skorzystała z prawa opcji w zamówieniu 20+10. W trakcie realizacji są zamówienia również realizowane w Nowym Sączu: 20 lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin (z czego 3 zostało odebranych przez przewoźnika w grudniu 2023 roku), 15 lokomotyw wielosystemowych i 46 lokomotyw elektrycznych jednosystemowych. 16 nowych lokomotyw elektryczno-spalinowych dla PKP Intercity produkuje także bydgoska PESA.

 

Źródło informacji: NEWAG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *