Polityka

Spotkanie Marszałka Sejmu z Przewodniczącą Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się z przewodniczącą Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi Swiatłaną Cichanouską. W trakcie rozmowy poruszono m.in. kwestie wsparcia demokratyzacji kraju, losu więźniów politycznych, współpracy parlamentarnej z przedstawicielami niezależnych instytucji białoruskich oraz odpowiedzialności prawnej reżimu Aleksandra Łukaszenki. W rozmowie uczestniczyli członkowie białoruskiego gabinetu przejściowego.

– Wiemy i rozumiemy, że wolna, niezależna, samorządna i samostanowiąca Białoruś jest jednym z filarów bezpieczeństwa i racją stanu Rzeczypospolitej – powiedział Szymon Hołownia dziennikarzom po spotkaniu. – Wolna Białoruś jest w interesie i sercu wolnej Polski. Zrobimy wszystko, żeby Białoruś była wolnym krajem wolnych ludzi – zapewnił. – Polska przyjęła uchodźców z Białorusi, pokazała nam prawdziwą solidarność. Białorusini wybrali proeuropejską drogę. Chcemy dążyć do Europy – mówiła przewodnicząca Cichanouska, zwracając się o wsparcie europejskich aspiracji jej rodaków. Marszałek Sejmu zadeklarował swój udział w akcji „adoptowania” białoruskich więźniów politycznych i objęcie swoim wsparciem jednego z nich.

W trakcie spotkania z Marszałkiem Sejmu Swiatłana Cichanouska dziękowała Polsce za wspieranie dążeń niepodległościowych Białorusinów. – Jesteście naszym najbliższym sąsiadem i strategicznym sojusznikiem. Należymy do Europy i chcemy do niej powrócić – mówiła przewodnicząca. Jak dodała, ważnym elementem walki z reżimem są kolejne sankcje oraz stały nacisk polityczny ze strony społeczności międzynarodowej, kluczowe jest też wsparcie dla białoruskich więźniów politycznych. Swietłana Cichanouska zaakcentowała także znaczenie polskiej pomocy dla Białorusinów uciekających do naszego kraju przed represjami.

Strona białoruska podczas spotkania zwracała uwagę na konieczność pociągnięcia Aleksandra Łukaszenki do odpowiedzialności prawnej przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości m.in. za zbrodnie przeciwko ludzkości popełniane na więźniach politycznych oraz zbrodnie wojenne polegające na sprowadzaniu do Białorusi dzieci z ukraińskich terenów okupowanych przez Rosję. Ok. 2 tys. ukraińskich dzieci poddawanych jest indoktrynacji przez reżim Łukaszenki.

Podczas spotkania poruszono również kwestię stosunku władz białoruskich do mniejszości polskiej. Marszałek Sejmu przypomniał losy przetrzymywanego w więzieniu polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta, potępił także wykorzystywanie przez Białoruś migrantów jako broni w wojnie hybrydowej.

Uczestnicy spotkania mówili o możliwych formach wsparcia dążeń narodu białoruskiego ze strony Sejmu. Marszałek Hołownia zapewnił, że polscy parlamentarzyści mogą stać się głosem Białorusi w trakcie obrad instytucji międzyparlamentarnych, takich jak Zgromadzenie Parlamentarne NATO czy ZP Rady Europy. Możliwa jest też współpraca dwustronna. Marszałek Sejmu wyraził także poparcie dla organizacji nauki języka ojczystego przez dzieci Białorusinów mieszkających w Polsce.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

 

fot. Piotr Tracz/Kancelaria Sejmu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *